Thursday, 09 February 2017 11:44

Au pair ordningen må avvikles

Written by 
Vi kan ikke la familier utnytte unge jenter på den måten mange gjør derfor må au pair ordningen må avvikles, sier LO sekretær Peggy Hessen Følsvik. V/Knut Jeppsson

Media

Additional information