Thursday, 19 January 2017 08:00

Vil ha tariffavtale eller så blir det streik

Written by 
Vil  ha tariffavtale eller så blir det streik Foto: Norsk Arbeidsmandsforbund
Dørvaktene i Youngstorvet Vertskap jobber kvelder, netter og helger for å holde Oslos uteliv trygt. Nå vil de ha ordnede lønns- og arbeidsforhold. Går ikke bedriften med på tariffavtale, blir det streik. Forteller Terje Mikkelsen i Norsk Arbeidsmandsforbund V/Knut jeppsson

Media

Additional information