Friday, 06 May 2016 06:16

Streikebryteri er et problem

Written by 
Vi ser at det er flere bedrifter som velger å holde oppe på en måter vi ikke er helet enige i under streiken, forteller forhandlingsleder i Fellesforbundet innen Hotell og Restaurant Clas Delp. V/Knut Jeppsson

Media

Additional information