Thursday, 03 March 2016 08:13

Ny tilskuddsordning kan gi flere arbeidsplasser

Written by 
Ny tilskuddsordning kan gi flere arbeidsplasser Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat
Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å iverksette endringer i tilskuddsordningene for sjøfolk og delvis oppmyking av fartsområdebegrensningene for NIS-skip. En av målsettingene med endringene er å sikre norske arbeidsplasser til sjøs. Forteller daglig leder i Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat, Terje Hernes Pettersen. V/Knut Jeppsson

Media

Additional information