Monday, 26 June 2017 17:45

Portugalmodellen II

Written by 
I denne podcasten fra Forbundet Mot Rusgift samtaler vi med Helge Waal, som er professor ved Senter for Rus- og Avhengighetsforskning i Oslo. Han har vært i Portugal flere ganger og har drevet sammenlignende studier om narkotikapolitikken både i Portugal og i andre europeiske land. Her foretar han også en sammenligning mellom den norske og den portugisiske politikken og kommenterer hva en eventuell norsk narkotikakommisjon kan komme fram til i lys av diskusjonen om Portugal.

Media

Additional information